ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР СВИЛАЈНАЦ

Краља Петрa Првог 111, 35210 Свилајнац;
office@prirodnjackicentar.rs;
035/8814001;
ТЕКУЋИ РАЧУН: 265-3300310000170-82
МАТИЧНИ БРОЈ: 21864234; ЈБКЈС: 79365;
PIB:113422032

 

ЗАХТЕВ ЗА ГРУПНУ ПОСЕТУ


Датум планиране посете:

Жељено време посете:

Укупан број посетилаца:

Ручак у ресторану
Природњачког центра:*

Да
Не

*Захтев за ручак налази се у одељку "Ресторан"

Узраст посетилаца:

Додатни садржај (биоскоп/представа):**
** Групе које ручају у ресторану Центра имају гратис додатан садржај

Да
Не

Посета спомен кући "Стевана Синђелића":

Да
Не
Напомена:

Гратис улазак одобрава се просветним радницима на следећи начин:
Предшколци - 1 васпитач на 10 деце,
Ђаци - 1 учитељ/наставник на 20 деце;
Лекар и водич по групи.

Напомена: Трајање обиласка Центра ограничено је на 90 минута осим у случају организованог ручка у ресторану Центра, када је посета ограничена на 120 минута. За непоштовање договореног термина посете, Центар не гарантује улазак и обилазак (без обзира на извршену уплату).


Подаци о Агенцији која организује посету:

Назив агенције и адреса:
ПИБ и Матични број:
ЈБКЈС:
Власник/директор Агенције:
Контакт телефон:
E-mail адреса:
Водич групе (име, презиме, и контакт телефон):
Начин плаћања:
Готовински
Вирмански
Картицом

Подаци о институцији/школи/установи која долази у посету:

Назив и место институције / школе / установе:
Контакт телефон:
E-mail адреса:
Одговорно лице:

- Групну посету је неопходно најавити најкасније недељу дана пре планираног доласка;
- Жељени термин посете одређује се у зависности од слободних термина;
- Плаћање се врши авансно најкасније дан пред долазак или готовином на билетерници;
- Доказ о авансној уплати неопходно је показати на билетарници Природњачког центра пре уласка;

НАПОМЕНА: Подношење овог захтева истовремено представља и подношење захтева за израду е фактуре за правно лице - подносиоца захтева. То подразумева следећу процедуру: евиденција промета на фискалној каси, рефундација тог фискалног исечка у истом дану и израда е фактуре са истим датумом промета и износом промета. Процедура ће се спроводити све до тренутка када се програмски омогући да евиденција промета на фискалној каси подразумева и аутоматску израду е фактуре, односно дође до других упутстава надлежних државних органа.