ЈП СТЦ - ПРИРОДЊАЧКИ ЦЕНТАР
СВИЛАЈНАЦ

адреса: Краља Петрa Првог 111, 35210 Свилајнац;
тел./фaкс 035/8814001;
e-mail: office@prirodnjackicentar.rs;
текући рачун: 325-9500500176748-57; PIB:106564731

 

ЗАХТЕВ ЗА ГРУПНУ ПОСЕТУ


Датум планиране посете:

Жељено време посете:


Напомена: Трајање обиласка Центра ограничено је на 90 минута осим у случају организованогручка у ресторану Центра, када је посета ограничена на 120 минута. За непоштовање договореногтермина посете, Центар не гарантује улазак и обилазак (без обзира на извршену уплату).

Укупан број посетилаца:

Број посетилаца:

Ручак у ресторану
Природњачког центра:*

Да
Не
Узраст посетилаца:
Напомена:

Гратис улазак одобрава се просветним радницима на следећи начин:
Предшколци - 1 васпитач на 10 деце,
Ђаци - 1 учитељ/наставник на 20 до 30 деце;
Лекар и водич по групи.

Број васпитача/учитеља/
наставника:
Број представника агенције
(водичи, возачи ...)

Подаци о Агенцији која организује посету:

Назив, ПИБ и матични број:
Адреса:
Власник/директор Агенције:
Контакт телефон:
E-mail адреса:
Водич групе (име, презиме, и контакт телефон):
Начин плаћања:
Готовински
Вирмански

Подаци о институцији/школи/установи која долази у посету:

Назив и место институције / школе / установе:
Контакт телефон:
E-mail адреса:
Одговорно лице:

Подносилац захтева:

- Групну посету је неопходно најавити најкасније недељу дана пре планираног доласка;
- Жељени термин посете одређује се у зависности од слободних термина;
- Плаћање се врши авансно најкасније дан пред долазак или готовином на билетерници;
- Доказ о авансној уплати неопходно је показати на билетарници Природњачког центра пре уласка;