Животиње Африке

Изложба „Животиње Африке“ на занимљив начин приказује афричке животиње које су препариране посебним методама.

Као што се климатски типови простиру симетрично од екватора, тако се простире и вегетација, а промена вегетацијских типова прати смањење падавина. Оваква скоро идеална зоналност и симетричност вегетације је јединствена и омогућава велику биолошку разноврсност свих живих организама на афричком континенту.

Посетиоци ће имати јединствену прилику да сазнају нешто више о изгледу животиња Африке, о њиховом начину исхране, размножавања и начину лова. Поред жирафе висине преко 5 метaра или слона тежине преко 5 тона, посетиоци ће видети и раличите врсте антилопа, говеда и птица.

Орикс антилопа, коб антилопа, црни гну, нилски крокодил или брадавичаста свиња су само неке од препарираних животиња које можете видети у Природњачком центру у Свилајнцу од пролећа 2019. године.