Свет минерала и стена

Изложба "Свет минерала и стена" представља минерале и стене од коих је изграђена наша планета. Поред минерала и стена који су карактеристични за Србију поставка садржи и примерке веома ретких минерала што је чини ексклузивном. Један од најатрактивнијих експоната је минерал Јадарит који је за сада пронађен једино на територији наше земље, а који по свом хемијском саставу одговара чувеном Криптониту из Суперменових стрипова.

Минерали и стене су нераскидиви део човекове свакодневице и окружења у којем живи и ради. Њихов значај проистиче из утицаја који имају на живот човека у најширем смислу. Минерали и стене су основни део ланца исхране, јер је то материјал од кога настаје земљиште. Од минерала и стена се праве куће, путеви, из њих се екстрахују корисни и племенити метали, а многи минерали и стене се користе и у исхрани и фармацији. Кроз ексклузивне примерке сваки посетиоц моћи ће да се упозна и са особинама минерала, њиховим настанком, својствима, грађом, употребом итд.