Геолошки времеплов

Изложба "Геолошки времеплов" једна је од најатрактивнијих изложби и представља настанак планете Земље и њен развој кроз епохе све до постанка човека. Посетиоци доживљавају својеврсно путовање у прошлост кроз приказе геолошке историје Земље од Великог праска до појаве савременог човека. То је приказ еволуције планете Земље кроз илустративне примере геолошких ера и периода као и кључних догађаја у еволуцији живог света.

Значај ове изложбе је у томе што популарише геологију и различите геолошке дисциплине: палеонтологију палеоботанику, палеозоологију, палеоекологију, палеогеографију, тектонику плоча, вулканологију, сеизмологију. Има и велики едукативни потенцијал, јер упознаје ширу публику са кључним догађајима у геолошкој историји и едукује све циљне групе посетилаца.