Јавне набавке 2020

01 Вајарске услуге у музејском делу природњачког центра

02 Столарски радови у музејском делу природњачког центра

03 Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац''

04 Набавка услуга уступања људских ресурса

05 Набавка натријум хипохлорита и соне киселине

06 Набавка хемијских средстава за одржавање квалитeта воде на градским базенима у Свилајнцу

07 Набавка остале опште услуге за потребе Центра