Јавне набавке 2019

01 Набавка декоративног материјала за потребе нове поставке експоната у објекту Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’

02 Услуге маркетинга, телевизијске продукције, израде и емитовања прилога за потребе Природњачког центра ''Свилајнац''

03 „Набавка штампаног материјала за потребе нове поставке експоната у објекту Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’“

04 Набавка услуга уступања људских ресурса

05 Набавка горивa за моторна возила и машине Природњачког центра ''Свилајнац''

06 Набавка плочастог материјала за потребе нове поставке експоната у објекту Природњачког центра ‘‘Свилајнац’’

07 Набавка папира, пвц кеса и хемијских средстава за одржавање хигијене у ЈП СТЦ Природњачком центру у Свилајнцу

08 Набавка хемијских средстава за одржавање квалитeта воде на градским базенима у Свилајнцу

09 Набавка натријум хипохлорита и соне киселине

10 Набавка услуга уступања људских ресурса