Наставне активности за ученике основних школа у Природњачком центру

Природњачки центар Србије у Свилајнцу од почетка 2017. године започео је пројекат предавања/наставних активности за ученике основних школа са територије општине Свилајнац. За непуна 3 месеца колико је извођена ова настава кроз овај циклус предавања прошло је око 800 ђака свих разреда основношколског узраста.

Тема предавања у Природњачком центру је повезана са наставним планом и програмом и прилагођена је узрасту ђака. Предавања су одржавана из предмета: Природа и друштво, Свет око нас, Ликовна култура и Српски језик за ђаке од I до IV разреда и Географије, Биологије и Хемије за ђаке од V до VIII разреда. Предавања су се обично састојала из два дела, у првом делу би кустос музеја обрадио тему у самом музејском делу Природњачког центра, где су ученици могли да поред самог предавања погледају и експонате који би им помогли у савлађивању градива, а други део су изводили предметни наставници у учионицама или играоници Природњачког центра. Сва предавања су реализована у сарадњи са учитељима и наставницима и пратила су план и програм за основну школу, а наставно особље је ове часове евидентирало као угледне часове, који се по програму и изводе ван саме школе. Тако су ученици имали прилике да чују занимљиве приче и погледају мноштво експоната, а теме предавања су биле: Вулкани, Минерали и њихова примена, Рудно благо Србије, Разноврсност животињског света, Еволуција живог света итд. Поједини часови су одржавани и у мултимедијалној сали, у којој су ђаци имали прилику да одгледају филм из области коју су обрађивали.

Ученици су изузетно добро прихватили овакав вид наставе и радо долазили у Природњачки центар. Циљ ових предавања је измештање наставе и часова из саме школе и стварање новог наставног амбијента, који је занимљивији и приступачнији ђацима. Циљ је и да се просветним радницима олакша обрађивање наставних јединица, јер Природњачки центар поседује велики број експоната који нису доступни ученицима у њиховим матичним школама, а крајњи циљ је да се ђаци на овај начин заинтересују и заволе природне науке.